Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

Belgian Covid Sign Language Corpus (BeCoS Corpus)

Het BeCoS-corpus bevat opnames in gebarentaal van persconferenties van de Belgische federale overheid over de COVID-19-epidemie.

Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

BLISS

55 audio-opnames die zijn gebruikt bij het ontwikkelen van spraaksystemen om mensen te ondersteunen in het beheren van hun gezondheid en welzijn.

Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

Namen herkennen in historische teksten

Om namen in historische bronnen gemakkelijker te identificeren is er een AI-trainingset beschikbaar voor Named Entity Recognition.

Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

Pinkhof Geneeskundig woordenboek (online)

Pinkhof Geneeskundig woordenboek bevat ruim 53.000 medische termen met hun betekenissen en is nu gratis online beschikbaar.

Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

GiGaNT-Molex

Computationeel lexicon dat Nederlandse woorden uit het hele taalgebied beschrijft.

Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

RND-woordenlijsten

RND Woordenlijsten bevat de digitalisatie van een reeks specifieke woorden uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen.