Agenda

Dag van de Nederlandse Spraakkunst

24 maart 2023
Meertens Instituut

De 14e Dag van de Nederlandse Spraakkunst vindt plaats op vrijdag 24 maart 2023, bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Het overkoepelende thema van de dag is “Individuele variatie en het Nederlandse taalsysteem”. Het programma bestaat uit vier blokjes, met telkens eerst een hoofdlezing, daarna een respondent die een aantal vragen en opmerkingen formuleert en ten slotte een discussie, waaraan uiteraard ook de toehoorders kunnen deelnemen. Een selectie van de bijdragen zal worden gepubliceerd in jaargang 2024 van Nederlandse Taalkunde.

De taal van je hart

29 maart 2023
Amphion Theater Doetinchem

Hoe zorg je voor meer leesplezier en meer geletterdheid binnen een meertalig gezin? En hoe kunnen kinderopvang, onderwijs en bibliotheken samenwerken om meertalige ouders te ondersteunen in hun rol als leesopvoeder? Op woensdag 29 maart organiseren de Achterhoekse bibliotheken het symposium ‘De taal van je hart’. INT-dialectoloog Veronique De Tier geeft een lezing over hoe wein onze meertalige wereld streektaal als onderdeel van een rijk taalaanbod kunnen zien. Het symposium bijwonen kost €75,- (inclusief soep & stokbroodje).

Taal, communicatie en cognitie

31 maart 2023
Universiteit Luik

Op vrijdag 31 maart vindt aan de Universiteit van Luik de jaarlijkse studiedag van NVT-net (het vroegere ANBF) plaats. Het thema is Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs. Er zijn lezingen over cognitief en taalgebruiksgebaseerd taalonderzoek, en tweedetaalverwerving, van sprekers uit Nederland, België en Frankrijk. Maaike Beliën van het Instituut voor de Nederlandse Taal is een van de gastsprekers met als onderwerp van haar lezing: "De Algemene Nederlandse Spraakkunst: een gebruiksgrammatica".

Neerlandistiekdagen 2023

14 april 2023 - 15 april 2023
Utrecht

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2023 worden de derde Neerlandistiekdagen georganiseerd in Utrecht. Iedereen die het vakgebied een warm hart toedraagt is welkom om van gedachten te wisselen over de toekomst en vitaliteit van de neerlandistiek. Op vrijdag 14 april is er een (besloten) vergaderdag & kennisdelingdag voor de Raad voor de Neerlandistiek. INT'ers Frank Landsbergen en Lut Colman presenteren daar respectievelijk de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS) en Woordcombinaties. Zaterdag 15 april is een publieksdag voor alle belangstellenden.

Terminology: Domain Loss and Gain

20 april 2023 - 21 april 2023
Brussel / online

Domeinverlies en –winst is een actueel terminologisch thema waarvoor NL-Term een internationaal congres organiseert op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023.

Onze Taal-congres 2023

17 juni 2023
De Philharmonie in Haarlem

Op 17 juni wordt in de Philharmonie in Haarlem het Onze Taal-congres gehouden. Het thema is: ‘Hoor ik dat goed? – over gehoorde en ongehoorde taal’. Van het kletsen met je kat tot de betekenis van ‘eh’. En van gebarentaal tot de vertrouwelijke gesprekken in de spreekkamer van een arts. Het congres vindt plaats in vier verschillende zalen van de Philharmonie in hartje Haarlem. Wim Daniëls presenteert het programma in de grote zaal. In de andere zalen vind je intiemere optredens, interviews en workshops, en in de foyer staat de hele dag een gevarieerde infomarkt. Zo kun je je eigen programma samenstellen!

HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

17 november 2023 - 18 maart 2023
Hogeschool Rotterdam

De HSN Onderwijs Conferentie Nederlands vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november bij Hogeschool Rotterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op leeromgevingen in Nederland en Vlaanderen en alle niveaus waarin Nederlands geleerd wordt.